AGoodId

Gävlegatan 12A
SE-113 30 Stockholm
08-54 54 11 90
info@agoodid.se

samhälle

8. A wise person is made, not born

Har du 20 minuter över? Lyssna på Barry Schwartz när han argumenterar för “praktisk visdom“ som ett motgift till det byråkratiska/regelstyrda samhället.

Publicerad: 09-12-08 | Kategorier: julkalender, strategi, samhälle

18. Vad gillar folk egentligen?

Glöm marknadsundersökningar, glöm webbenkäter, glöm statistikrapporter. Idag bjuder vi på den osminkade sanningen.

Har du väl definierade och segmenterade målgrupper, vars behov du verkligen förstår? Grattis, då kan du se denna sammanställning av den breda massans smak som ett rent sociologiskt experiment. Det här är vad målgruppen Homo Sapiens gillar. Vilka slutsatser kan vi dra?

Topp 5: Mest sedda videos på YouTube

1. Avril Lavigne, Girlfriend (kan av legala skäl inte visas här, men länken kan vi givetvis bjuda på). 110.321.981 visningar.

2. Evolution of Dance. 107.222.056 visningar.

3. XXX PORN XXX. 100.186.640 visningar.

4. Panda Disculpa los Malos Pensamientos (Evangelion). 98.177.917 visningar.

5. Cut Chemist feat. Hymnal "What's the Altitude" Music Video. 93.621.288 visningar.

 

Publicerad: 08-12-18 | Kategorier: julkalender, samhälle

18 Juli 1679: Swenska Ordinarie Post-Tijender

  • 18 Juli 1679: Swenska Ordinarie Post-Tijender
  • 17 December 2008: Google

17. Det var bättre förr. Eller?

Eftersom vi tror att man kan lära sig ett och annat av historien bjuder vi idag på en liten jämförelse.

Växla mellan bilderna ovan (bara att klicka på tumnaglarna). Den ena är från 1679, den andra från 2008. Båda är exempel på en blandning av reklam och redaktionellt material. Så lika men ändå så olika.

Det 329 år äldre exemplet innehåller dessutom en lektion i mustig copywriting, signerad Urban Hiärne. Det här är den första meningen. Läs och njut.

”Iagh hafwer icke welat underlåta, min Herre korteligen berätta, hwad Krafrfter och Wärckan dhenna nyys här i Medewij upfundne Suurbrunn reeda på åthskillige siuke och bräcklige giordt hafwer, i thy dhet icke allenast curerat och läkt inwärtes uthan och uthwärtes Siukdomar, Krymplingar, blinde, och dhe som hafft Watusoten, äre komne til sin förre Wijgheet, Syyn och naturlig sunde Constitution igen, Hypochondriaci äre blefne friske och glade, the som aff Lefrens heeta warit röda i Ansichtet, hafwa mist en sådan Rödnat, jemwäl äre många ifrån åthskillige andre Siukdomar befrijade, så at och dhe som smakat och betient sigh aff dh uthländske Suurbrunnar, säya, at denne är äfwen så godh och aff samma Kraffter som dhe.”

Publicerad: 08-12-17 | Kategorier: historia, reklam, samhälle, julkalender, kommunikation

16. Du ska va president!

Idag tar vi en titt på ett par delar av en ganska lyckad kampanj. Något för dig som vill stärka ditt personliga varumärke kanske?

Sol Sender, creative director/strateg på designbyrån VSA Partners berättar om skapandet av Obama 08-märket. Här finns del 2.

 

En av världens mest kända reklamfilmer gör comeback i ny skepnad år 2008. Här är originalet.

 

Medverkan i the Simpsons; beviset på att du skapat ett starkt personligt varumärke.

”And I'm not an actress. I don't think I am an actress. I think I've created a brand and a business.”
Pamela Anderson

Publicerad: 08-12-16 | Kategorier: julkalender, branding, samhälle, sociala medier, strategi

15. Hur har folk tid?

Du känner väl till Wikipedia? Ett gigantiskt online-uppslagsverk som skapas och underhålls av användarna själva och som hittills tagit ca 100 miljoner timmar att utveckla.

Nu kanske man tycker att 100 miljoner timmar är ganska mycket men då bör man betänka att det motsvarar den tid som varje helg spenderas på att titta på TV-reklam enbart i USA. Idag bjuder vi på en intressant föreläsning med Clay Shirky, författare till boken Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations.

 

Läs mer

Publicerad: 08-12-15 | Kategorier: julkalender, trender, samhälle