21. Svenskarna och internet

Varje år sammanställer .se en rapport som kartlägger svenskarnas internetvanor. Årets rapport är publicerad och bjuder på en hel del intressant läsning.

  • Hälften av treåringarna använder internet
  • Internetanvändarna (över 12 år) ägnar i genomsnitt 11,6 timmar i veckan åt internet i hemmet
  • Av de yngre svenskarna använder 2 av 3 mobilen för att gå ut på internet
  • 2 av 3 som använder internet besöker ett socialt nätverk
  • I genomsnitt finns det fler datorer än människor i svenska hushåll

vad-gor-vi-pa-internet.jpg

Hela rapporten finns tillgänglig på internetstatistik.se.

Visa fler