PET-modellen

Sådär ja. Efterfrågan; den tredje komponenten i vår kära PET-modell (Passion, Talang, Efterfrågan). Den individ, grupp, företag eller organisation som lyckas förena dessa storheter i sitt yrkesliv kan känna sig nöjd. Han/hon eller de får jobba med något man brinner för, som man har talang för och som faktiskt kan omsättas i pengar (vilket trots allt underlättar överlevnaden, Beatles får säga vad de vill).

För om vi tänker lite på det…

  • Hur många företag (och medarbetare) är det egentligen som verkligen brinner för det de säljer?
  • Hur många företag är exceptionellt bra på det de gör (och vågar gå sin egen väg istället för att ängsligt snegla på marknadsledaren)?
  • …och hur många företag lyckas skapa en tillräcklig, långsiktig efterfrågan på sina tjänster och/eller produkter så att de slipper kompromissa med sina ideal, kan investera i den utsträckning som krävs för att behålla sin konkurrenskraft och hålla (och motivera) en prisnivå som gör alla inblandade nöjda, trygga och glada?

Prova på dig själv! Lever du i PET-zenit eller är det dags för en justering? Och vad kan man i så fall göra?

  • Bristande passion: Jobbar du verkligen i rätt bransch? På rätt företag? Med rätt kollegor? Med rätt kunder? Har dina intressen förändrats över tiden? Vad kan få dig att hitta eller återfå passionen? Räcker en liten justering eller är det kanske läge för ett karriärsbyte?
  • Bristande talang: Alla har vi någon slags talang. Och med ett stort mått av tålamod och envishet kan man bli bra på mycket. Men nog är det lättare att bli riktigt bra på det man har naturlig fallenhet för? Och med kombinationen passion och talang blir det väldigt lätt att kontinuerligt utvecklas inom sitt område. Jobbar du med något du har talang för eller tvingar du dig själv in i en roll där du försöker leva upp till andras förväntningar?
  • Bristande efterfrågan:Att omvandla utbud (i detta fall dina tjänster) till efterfrågan handlar givetvis om kommunikation. Förstår omvärlden verkligen vad du kan erbjuda? Visar du tydligt vad du kan och gör det lätt för andra att förstå det? 

Så… hur gick det? Och om du nu gör samma experiment för ditt företag, hur ser det ut? Finns det något att jobba på? I så fall är det lika bra att sätta igång direkt. 

“Do your work with your whole heart, and you will succeed – there’s so little competition.”
Elbert Hubbard

Visa fler