Den svenska skolan + AGoodID = Sant

AGoodID har som en av 7 designbyråer utvalts att teckna ramavtal med Myndigheten för skolutveckling.

Avtalet omfattar grafisk design och illustrationer.

www.skolutveckling.se

Visa fler