En procent till konst

AGoodId har i samarbete med Stockholm konst haft glädjen att skapa symbolen för enprocentsregeln.

Enprocentssymbolen tilldelas de kommunala bolag, förvaltningar eller byggherrar som följt enprocentsregeln i egenskap av beställare hos Stockholm konst. Symbolen är en kvalitetsmärkning som visar att beställaren satsat på riktigt bra konst i sin ny-, om- eller tillbyggnad.

Märket levererades tillsammans med en grafisk manual, pressfolder samt underlag för dokumentmallar och diplom. Ambitionen har varit att skapa en enkel, distinkt och funktionell symbol som gestaltar föreningen mellan arkitektur och konst.

» DN: Konsten i Stockholm kvalitetsmärks
» CAP&Design   
» Stockholm konst
» Enprocentsregeln

Visa fler