Förstude kring Beckmans.se

AGoodID har fått i uppdrag att genomföra en förstudie kring vidareutvecklingen av Beckmans designhögskolas webbplats.

Uppdragsgivare är Beckmans rektor Tom Hedqvist.

» www.beckmans.se

Visa fler