Hur man gör riktigt dåliga jobb. Varje gång.

Ett par tips för beställare som ogillar kvalitet och harmoni:
 • Se till att briefen är luddig. Helst obefintlig.
 • Undvik framförhållning. "Folk jobbar bäst under stress."
 • Uttryck ditt missnöje tydligt. Men var aldrig specifik.
 • Säkerställ en oklar ansvarsfördelning. Byt gärna kontaktperson så ofta som möjligt.
 • När du svarar på ett mail; se till att inte svara till alla som står på sändlistan. Det blir mer intressant så.
 • Lyssna inte. Prata.
 • Kör över alla som har en avvikande, välgrundad åsikt.
 • Använd gärna argumentet "det är jag som betalar".
 • Åberopa gärna feedback från din make/maka/sambo. Denna kategori har ofta väldigt god smak och en osviklig känsla för färger och typografi.
 • Kräv att ändringarna görs nu (medan du väntar) så att personen ifråga inte hinner tänka igenom konsekvenserna av sitt agerande. Det viktiga är ju att det blir gjort nu, inte att det blir riktigt bra, eller hur?
 • Säkerställ att all feedback lämnas från olika personer till olika personer varje gång.
 • Vänta med att tänka igenom vad du egentligen vill uppnå tills projektet nästan är slutfört.

 

Visa fler