Länka rätt

Dennis höll idag en nyttig och uppskattad presentation för kollegerna på AGoodId om vikten av att skriva bra länktexter.

Ungefär så här sa Dennis...

Länkar bör:

  1. ha en länktext som beskriver var länken går, och är meningsfull även tagen ur sitt sammanhang
  2. visuellt särskiljas från omgivande text så att det tydligt framgår att det är en länk
  3. om det inte är en "vanlig" länk (utan t ex en länk till en PDF), ha en text eller ikon som tydligt visar detta
  4. i menyer - ha en generöst tilltagen träffyta

 

Beskrivande länktext

Jämför följande två exempel:

  • Jag gillar att plocka citroner. Klicka här för att läsa mer om citronplockning.
  • Jag gillar att plocka citroner. Läs mer om citronplockning hos Citronkompaniet.

Att länktexten ska beskriva var länken går kan låta självklart, men man ser överallt länkar som ser ut som i det första exemplet.  En besökare som snabbt skummar igenom texten (och det är nästan alla) tvingas stanna upp och leta, före och efter länken, efter en ledtråd till var länken går. Att man hamnar hos Citronkompaniet märker man först när man klickar. "Klicka" är ett ord som används för mycket på webben. Att man kan klicka på länkar lär sig de flesta första gången de använder internet. Och "här" säger ingenting om destinationen. Dessutom är det litet och svårt att träffa.

I exempel två ser besökaren var länken går och slipper chansklicka. Länktexten är begriplig även tagen ur sitt sammanhang.

Tydlig visuell särskiljning

Länkar i en text bör sticka ut från omgivande brödtext. Understrykning och annan färg är bra. Att endast ge länkar en annan färg kan vara problematiskt, eftersom olika skärmars färgåtergivning och eventuell färgblindhet hos besökare kan göra länkarna svåra att upptäcka. Man bör också ge besökta länkar en annan stil, så att besökaren ser var denne redan varit. Det är alltid viktigt att valda färger har tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.

Varna vid avvikande beteende

Det kan upplevas som irriterande när länkar leder till att nya fönster öppnas eller att filer laddas ned. Man bör alltid varna för detta, med text ("öppnas i nytt fönster") eller ikon (t.ex. en pdf-ikon vid en länk som går till en pdf-fil). Det finns väldigt sällan någon bra anledning att öppna länkar i nya fönster. Det bör läggas i besökarens makt att välja. När man länkar till filer är det bra att ange filstorleken också, så att besökare med långsam uppkoppling kan välja om ett klick är värt besväret. Även om en länk går till mailadresser bör detta framgå tydligt.

Ha en generös träffyta

Om den klickbara ytan är för liten blir länkan svår att träffa, framförallt för användare med lite sämre finmotorik. Detta gäller framförallt länkar i menyer, och oftast är enkelt åtgärdat för den som bygger sajten. För att förstå detta är det nog lättast att titta på ett exempel med bilder.

Fördjupning (på engelska)

Visa fler