Simulatorcentrum väljer AGoodId

Vi har fått förtroendet från Karolinska Institutet/Universitetssjukhuset att skapa en ny webbplats för Simulatorcentrum.

På Simulatorcentrum kan medicinsk personal och studenter träna på avancerade ingrepp utan att äventyra patientsäkerheten. "Patienterna" är nämligen högteknologiska dockor.

Webbplatsen baseras på AGoodId:s publiceringssystem BeGood och lanseras inom kort. 

Visa fler