8. Sociala medier 2011

Hur ser det sociala medielandskapet ut nu när år 2011 börjar närma sig slutet?

Användadet av sociala nätverk fortsätter att öka. Om vi ser till de senaste åren kan kan man se en genomsnittlig ökning hos internetanvändare med 10 procentenheter per år. Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2011 besöker nu 2 av 3 internetanvändare sociala nätverk.

Vi kommer snart att försöka se in i framtiden och året 2012 men innan dess tittar vi på nuläget och 2011.

  • Facebook har över 800 miljoner användare
  • På Twitter finns över 250 miljoner användare
  • Google+, som lanserades tidigare i år, har redan över 40 miljoner användare

Vill du veta mer? Titta på filmen The World of Social Media 2011.

Visa fler