Vitruvius återkomst

För drygt 2000 år sedan skrevs en av de första böckerna om varumärkesbyggande, informationsarkitektur och webbdesign (även om den vid tillblivelsen primärt handlade om arkitektur).

Vi tar oss friheten att göra en kort analys utifrån dagens perspektiv.

I De architectura libri decem (”Tio böcker om arkitektur”) fastslår Marcus Vitruvius Pollio att ett verk måste uppvisa tre kvaliteter; hållbarhet, användbarhet och skönhet (firmitas, utilitas, venustas).

Kvaliteter som är lika relevanta idag som den dag Jesu moder föddes. Är ditt varumärke byggt på en solid grund av starka och relevanta kärnvärden? Är din webbplats lätt att använda för de syften den skapats för (och vet du egentligen vilka syften den har och/eller vem den är till för)? Håller allt material ditt företag producerar tillräcklig kvalitetsnivå?

Vi får också lära oss att ”Mercury should be in the forum, or, like Isis and Serapis, in the emporium: Apollo and Father Bacchus near the theatre: Hercules at the circus in communities which have no gymnasia nor amphitheatres; Mars outside the city but at the training ground, and so Venus, but at the harbor.”

Se där. Konventioner och best practices som man gör klokt att hålla sig till om vi inte har en klar idé om varför vi ska bryta dem. Din Bacchus vid teatern kanske är din företagssymbols placering i sidhuvudet på webbplatsen eller på visitkortet? Ordning och reda som gör det lättare för ditt varumärkes publik att känna igen sig och hitta rätt.

Han argumenterar även för att en arkitekt måste vara mycket mer än bara byggnadskonstruktör. Han eller hon måste även ha kunskap om geografi, geologi, geometri, anatomi och till och med musik.

Ah! Det tvärvetenskapliga perspektivet. Renässansmänniskan om man så vill. Vare sig du håller med om att din webbdesigner behöver vara en driven lutspelare eller ej finns goda skäl för att säkerställa att den grupp av människor som formar ditt varumärke och din kommunikation har två saker. Rätt kompetenser (åtminstone som grupp betraktat) och förmågan att kommunicera. Inte minst med varandra.

I hållbarhetens, användbarhetens och skönhetens namn förutspår vi och välkomnar Vitruvius återkomst under 2009.

Mer läsning:

Visa fler