Andreas Johnsson, VD Uno Telefoni/Teledesign

Vi har fått en bra utbildning i att bygga ett varumärke. Vi har lärt oss hur vi ska marknadsföra oss och vad vi ska göra för att synas på webben. AGoodId har blivit en väldigt viktig byggsten i utvecklingen av vårt företag och vårt varumärke.

Visa fler