Livrustkammaren

År 1628 befallde Gustav II Adolf att dräkter som han använt i fälttåg i Polen skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”.

Detta lade grunden till Livrustkammaren, Sveriges äldsta museum för vars räkning vi har haft glädjen att formge och producera ett flertal böcker.

”Vissa böcker blir man bara så lycklig av. På ena halvan återfinns de vackra, dödsbringande vapnen. Den blodiga historien och ordlistan. Vänd på boken och det är fullt av kroppar, liv, sport, rörelse, lust och statistik. Allt konsekvent, fulländat formgivet.”

Helsingborgs Dagblad

Visa fler