Handarbetets Vänner

Handarbetets vänner grundades 1874 under det fullständiga namnet Föreningen Handarbetets vänner på initiativ av Sophie Adlersparre. Syftet angavs vara "att i fosterländsk anda och konstnärlig inriktning förädla den svenska textila slöjden".

Föreningen Handarbetets vänner bildades år 1874 av Sophie Adlersparre (1823-1895) tillsammans med Hanna Mathilda Winge (1838-1896) och Molly Rohtlieb (1836–1914). Hanna Winge blev även föreningens första konstnärliga ledare och var under flera år den ledande kraften.

AGoodId:s uppdrag

  • Kommunikationsstrategi
  • Webbdesign och -utveckling
  • Filmproduktion

hvskola.se

Visa fler