KUL1415

Kulturår för barn och unga i Stockholm 2014–2015.

”Stockholm är en fantastisk kulturstad. Med KUL1415, Kulturår för barn och unga i Stockholm 2014–2015, vill vi ge alla barn och unga i staden ännu bättre tillgång till kultur. Både genom eget skapande och genom att ta del av professionella uttryck.”

AGoodIds uppdrag innefattar idé, koncept, publik webbplats och intranät.

KUL1415.se

Visa fler