Reuma Utveckling

Reuma Utveckling genomför bl a tester av förpackningars hanterbarhet och bedriver fortbildning för personal inom vården inom diagnosområdet reumatiska sjukdomar.

Syftet är att vårdpersonal som möter patienter med en reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och adekvat behandling. Utbildningarna sker oftast i samarbete med läkemedelsföretag och/eller i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.

AGoodId:s uppdrag

  • Webbstrategi
  • Design och utveckling av BeGood-baserad webbplats
  • Bildbank
  • Filmer

reumautveckling.se

Visa fler