Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet har arbetat för reumatikers rätt till ett bra liv och sökt lösningen på reumatismens gåta sedan 1945. Reumatikerförbundet är organiserat i 177 föreningar indelade i 24 distrikt. Nära 50 000 personer är medlemmar. Lokal verksamhet kan vara exempelvis temadagar, föreläsningar eller anpassad träning. Variationen är stor eftersom våra föreningar själva bestämmer vilken verksamhet man vill bedriva.

AGoodId:s uppdrag

  • Webbstrategi
  • Webbdesign
  • Publiceringsverktyget BeGood till förbundets och alla distrikts sajter (ca 180 st)
  • Medlemswebb, intranät med forum
  • Hälsocoachen, en tjänst med hälsodagbok, enkäter, samtal och statistik över ditt mående
  • Bildbank
  • Kampanjer
  • Annonser

reumatikerforbundet.org

Visa fler