Evigt liv

Nobel Prize Museum

Evigt liv

Nobel Prize Museum på Liljevalchs 1 oktober 2022–29 januari 2023. Utställningen Evigt liv på Liljevalchs i Stockholm förenade vetenskap, konst och kulturhistoria, visade på olika förhållningssätt till evigheten, belyste vår tids ödesavgörande frågor och skänkte hopp inför framtiden.

, , ,


Ljusprojicering på fasad


Affisch

Portfolio