Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. AGoodId fick förtroendet att hjälpa till med kommunikationen av den nya myndigheten.

, , , , , ,

Portfolio