Bionalen

Filmmuseet

Bionalen

Vartannat år arrangerar Filmmuseet i Kristianstad och Regionmuseet Skåne filmfestivalen Bionalen. AGoodId fick förtroendet att skapa en nytt visuellt uttryck och en ny webbplats.

Portfolio