Goto 10

Internetstiftelsen

Goto 10

Goto 10 är en öppen mötesplats för internetrelaterade kunskapsutbyten och innovation! Här kan du gå på evenemang fysiskt eller online, arrangera egna, eller sitta och arbeta kostnadsfritt. Goto 10 sänker trösklarna för alla som vill utveckla sig eller sin idé och möjliggör för alla som vill dela med sig av sin kunskap inom ämnen som driver internet framåt.

, , , , ,

Portfolio