Visuell identitet och webbplats

Eva Bonniers donationsnämnd

Visuell identitet och webbplats

I början av 1900-talet lämnar Eva Bonnier (1857–1909) alltmer sitt eget konstnärskap för att istället stödja konsten på andra sätt. Redan 1901 upprättar Eva Bonnier sitt testamente som omfattar en fond om 385 000 kronor för offentlig konst i Stockholm och specificerar att en nämnd för fonden ska instiftas. Summan motsvarar över 20 miljoner, räknat i 2019 års konsumentprisindex. Det är den här fonden som utgör grunden till Eva Bonniers donationsnämnd som instiftas 1911, med prins Eugen som ordförande. 2020 får fonden, för första gången, en visuell identitet baserad på Eva Bonniers konstnärssignatur och en ny webbplats.

evabonniersdonationsnamnd.se
Portfolio